cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount

Adacan Elektronik Web Sayfasina Ho� Geldiniz ...Makine Paneli Serial Port ile Ba�lanan kompakt bir cihazd�r.�zerinde 55 adede kadar LED�li buton, el �ark�,kilit ve Emniyet Stop anahtar� vard�r.M��terilerimiz kendi versiyon- lar�n� k�t�phanemizden secebilir.
�Ladder Tools�, CNC20 sistemleri i�in Windows tabanl� bir PMC-X program� olu�turma arac�d�r.Grafik sembollerle kolayca PMC-X program� olu�turulur ve sembollerin adresi,ismi,yorum sat�r� yaz�labilir.Bu program mnemonik ve �al��t�r�labilir kod olu�turur ve bu kod CNC�ye seriel olarak transfer edilebilir (RS232 veya USB)

Uzatma makine paneli

6 ekseni se�mek i�in anahtar ve el�ark�,    ad�m se�me anahtar� ve Acil Stop anahtar�

Giri�/��k�� Modul�

40 optoizole giri�                         24 r�le ��k���(5A)

     CNC 6 eksene kadar similatane kontrol edilebilir. 8,4� TFT SVGA ekran ve tu� tak�m�,55tu�/55 LED�ekadar makina paneli,Emniyet stop anahtar�,El �arl�(Opsiyonel)40 optoizole giri� ve 24 r�le ��k��l� mod�l
   Gelece�in Makinelerinde g�ze �arpan h�z,hassasiyet ve verimlilik sa�lamak i�in y�ksek performansl� CNC,Hepsi de dikkat �ekici kompakt konfig�rasyonda tornalar, frezeler,delik delme,pan� makineleri,lazer/oksijen kesme(izleme sistemli) ve i� merkezleri i� merkezleri i�in tasarlanm�� CNC